HOTLINE
0962.822.238‬
Điểm mới nhất về quy định kê khai thuế GTGT cho DN mới thành lập 2017 - Chuyên tư vấn luật cho Doanh Nghiệp

(+84) ‭962 822 238

thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập là điều bắt buộc. Công ty mới thành lập khai thuế như thế nào?. Cập nhật mới nhất về quy định kê khai thuế trong cuối năm 2017

thủ tục thuế cho công ty mới thành lập
Thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

1. Thủ tục kê khai thuế GTGT cũ

Theo quy định cũ, thủ tục thuế với công ty mới thành lập đó là các công ty, DN phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi cách tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Trước đây, các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh có doanh thu trước thuế dưới 1 tỷ đồng thì phải gửi Mẫu 06/GTGT tới cơ quan thuế để tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ. Nếu trong trường hợp không gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì sẽ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Cũng theo quy định cũ, khi cơ sở kinh doanh, công ty, DN muốn chuyển đổi cách tính thuế (từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp và ngược lại) thì phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

Mẫu 06/GTGT
Mẫu 06/GTGT – Thủ tục kê khai thuế GTGT cũ

 

2. Thủ tục kê khai thuế GTGT mới (Từ 5/11/2017) 

Tuy nhiên, kể từ ngày 5/11/2017, trong những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính ban hành, chúng ta đã có thay đổi về các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập và các cơ sở kinh doanh, công ty đang hoạt động. Cụ thể, các Công ty, doanh nghiệp không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.
Thông tư 93/2017/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau: Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh, công ty, DN mới thành lập và đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.
Kể từ nay, Thông tư số 93/2017/TT-BTC đã bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT cho các cơ sở kinh doanh, công ty, DN nêu trên.
Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT DN:
Thông tư 93/2017/TT-BTC cũng bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của các cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).
Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực (5/11/2017) thì việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể như sau:
– Nếu cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp, đăng ký áp dụng cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế để tính thuế.
– Nếu cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế để khai thuế.
(Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Bài nên đọc  Nên thành lập Công ty TNHH hay Công ty cổ phần

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *