HOTLINE
0962.822.238‬
Tìm hiểu về giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ - Chuyên tư vấn luật cho Doanh Nghiệp

(+84) ‭962 822 238

Giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ

Dịch vụ bảo vệ là một ngành kinh doanh còn tương đối với mẻ tại Việt Nam. Tuy vậy, lĩnh vực này đã và đang phát triển khá nhanh, nhu cầu rất lớn. Việc yêu cầu được cấp giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ là một quy định cần thiết đối với những cá nhân, tổ chức muốn thực hiện hoạt động dịch vụ bảo vệ. Dưới đây là những quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ bảo vệ:

Giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ
Giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ

1. Định nghĩa kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; để thực hiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp pháp bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đáp ứng đủ các điều kiện đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Hiện nay việc kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định chung trong nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2. Điều kiện về an ninh trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 thay thế nghị định 52/2008 quy định về dịch vụ bảo vệ đã không còn quy định về vốn điều lệ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) như trước nữa, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có thể có vốn điều lệ dưới 2 tỷ đồng.
Tại điều 11 NĐ 96/2016/NĐ-CP có quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:
– Là doanh nghiệp.
– Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).
– Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:
– Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.
– Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:
a) Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;
b) Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
c) Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nướcngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Bài nên đọc  Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

3. Hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ

Để kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định mới được tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Hồ sơ để xin giấy chứng nhận an ninh trật tự cho công ty bảo vệ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh
b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ
c) Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:
– Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);
– Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
– Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
d) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bài nên đọc  Nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên ?

4. Hình thức nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận an ninh trật tự cho công ty bảo vệ

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền;
b) Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
c) Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

5. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ

Cơ quan công an cấp huyện giải quyết hồ sơ không quá 05 ngày làm việc. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.
Trên đây là một số quy định của pháp luật về việc xin giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ để giúp các bạn có thêm kiến thức và nắm vững quy định của pháp luật khi bắt đầu vào hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.


Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *