HOTLINE
0962.822.238‬
Nên thành lập Công ty TNHH hay Công ty cổ phần - Chuyên tư vấn luật cho Doanh Nghiệp

(+84) ‭962 822 238

nên thành lập công ty tnhh hay cổ phần
Nên thành lập Công ty TNHH hay Công ty cổ phần

Nên thành lập Công ty TNHH hay Công ty cổ phần? Bạn đang có chí hướng thành lập công ty cùng với bạn bè thân thiết. Tuy nhiên bạn vẫn chưa quyết định được nên thành lập Công ty TNHH hay cổ phần. Bài hỏi đáp dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rỗ hơn thế nào là công ty TNHH và công ty cổ phần từ đó chọn ra cho mình quyết định sáng suốt nhất.
Hỏi: Tôi có địa chỉ thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tôi và 2 người bạn thân thiết có ý định góp vốn thành lập công ty với số vốn lần lượt là: tôi 3.500.000.000 đồng, hai người bạn kia góp tổng cộng là 3.000.000.000 đồng. Chúng tôi đang phân vân không biết nên thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần. (A. Nam, Đông Các, Hà Nội. 0978598xxx)
Trước khi có thể tư vấn cho anh Nam về quyết định nên thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần thì anh chị cần phải hiểu những quy định và thuận lợi khó khăn của cả hai loại hình công ty để đưa ra được quyết định sáng suốt nhất.

1. Quy định về công ty TNHH

Chương III từ điều 38 đến điều 76 Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2015 quy định về công ty TNHH
Công ty TNHH là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu và công ty là 2 thực thể pháp lý riêng biệt, công ty là pháp nhân còn chủ sở hữu là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.
Công ty TNHH có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập. Mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vị nghĩa vụ tài sản của mình ở công ty. Phần vốn góp của tất cả các thành viên phải góp đủ ngay khi thành lập công ty. Vì vậy, qua những điểm này, a Nam có thể hình dung ra quy mô, trách nhiệm pháp lý tương lai công ty của mình để đưa ra quyết định nên thành lập Công ty TNHH hay cổ phần.

Bài nên đọc  Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 5 luật thuế - Phù hợp với bối cảnh kinh tế

2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của công ty TNHH

Thuận lợi:
Không giống như công ty cổ phần, công ty TNHH từ 12 thành viên trở lên mới phải thành lập ban kiểm soát.
Chủ sở hữu công ty TNHH có nhiều quyền quyết định hơn trong việc điều hành mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh cho đến nhân sự nội bộ công ty.
Giới hạn trách nhiệm pháp lý
Khó khăn:
Việc huy động của công ty TNHH khó hơn và bị hạn chế hơn công ty Cổ phần do không có quyền phát hành cổ phiếu.
Liên đới trách nhiệm: Công ty TNHH gặp khó khăn trong việc kiểm soát do mọi thành viên còn lại cũng có trách nhiệm đối với quyết định của bất kỳ thành viên khác. Do đó công ty TNHH thường được thành lập khi có sự tin tưởng lẫn nhau của các thành viên. Trong trường hợp này, nếu anh Nam và 2 người bạn có sự tin tưởng cao, a Nam nên thành lập công ty TNHH.
Chính vì thế nên công ty TNHH thiếu tính bền vững. Chỉ cần một quyết định sai lầm thì công ty sẽ rất dễ bị liên đới và phá sản.
Việc phân chia lợi nhuận có thể khó có sự minh bạch và công bằng như công ty cổ phần.

3. Quy định về công ty cổ phần

Chương IV từ điều 77 đến điều 129 Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2015 quy định về công ty cổ phần. Công ty cổ phần là công ty trong đó:
Số thành viên gọi là cổ đông mà công ty phải có trong suốt thời gian hoạt động ít nhất là ba.
Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và được thể hiện dưới hình thức chứng khoán là cổ phiếu. Người có cổ phiếu gọi là cổ đông tức là thành viên công ty.
Khi thành lập các sáng lập viên (những người có sáng kiến thành lập công ty chỉ cần phải ký 20% số cổ phiếu dự tính phát hành), số còn lại họ có thể công khai gọi vốn từ những người khác.
Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra ngoài công chúng, do đó khả năng tăng vốn của công ty rất lớn.
Khả năng chuyển nhượng vốn của các cổ đông dễ dàng. Họ có thể bán cổ phiếu của mình một cách tự do.
Công ty cổ phần thường có đông thành viên (cổ đông) vì nó được phát hành cổ phiếu, ai mua cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông.
Qua những điểm này, nếu anh Nam và 2 người bạn thành lập Công ty cổ phần, thì những điểm mạnh cũng không phải là ít. Cụ thể là công ty anh sẽ có thể tăng vốn, phát hành cổ phiếu, thậm chí thay đổi thành viên, cổ đông dễ dàng.

Bài nên đọc  Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

4. Những khó khăn và thuận lợi của công ty cổ phần khi kinh doanh

Thuận lợi:
Ngành nghề kinh doanh rất linh hoạt, không bị bó hạn, khả năng hoạt động rộng trong tất cả các ngành nghề.
Giới hạn về trách nhiệm pháp lý: các trách nhiệm về tài sản và khoản nợ chỉ trong vốn góp.
Sự tăng giảm vốn góp, thanh đổi thành viên hội đồng quản trị, số thành viên góp vốn rất dễ dàng chỉ bằng việc mua và bán cổ phiếu. Chỉ cần những danh mục cổ phiếu muốn chuyển nhượng được đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán nếu công ty đã lên sàn hoặc mua bán trao tay qua sổ cổ đông nếu công ty chưa lên sàn bằng tiền mặt giữa hai cá nhân. Ngoài ra khả năng muốn huy động vốn của công ty cổ phần cũng rất linh hoạt và dễ dàng vì đối tượng có thể mua được cổ phần là tất cả công dân Việt Nam.
Khó khăn:
Quy định của pháp luật về chế độ kế toán rất chặt chẽ và nhiều quy định
Khả năng bảo đảm thông tin cơ mật kém: do muốn thu hút nhà đầu tư và không giới hạn số cổ đông nên chuyện nội bộ của công ty về lợi nhuận, khoản vay, khoản nợ phải thu phải trả sẽ dễ bị lộ ra ngoài.
Chịu hai lần thuế: Công ty Cổ phần ngoài thuế TNDN, Thuế TNCN từ tiền lương tiền công phải nộp như các công ty khác thì cuối năm khi chia cổ tức của năm trước thì các cổ đông phải chịu thêm thuế TNCN từ đầu tư vốn. Số tiền thực nhận được là số tiền chi trả cổ tức sau khi trừ đi thuế TNCN từ đầu tư vốn 5%

Bài nên đọc  Tư vấn thành lập công ty cổ phần? Điều kiện, hồ sơ và quy trình thủ tục thành lập

5. Nên thành lập Công ty TNHH hay Công ty cổ phần

Như vậy mỗi loại hình công ty có ưu điểm và hạn chế không giống nhau. Trong trường hợp của anh Nam, nếu anh có số vốn lớn nhất, bạn bè thân thiết và tin tưởng lẫn nhau thì anh nên thành lập công ty TNHH.
Tuy nhiên, còn tùy vào lĩnh vực kinh doanh của công ty anh, định hướng phát triển trong tương lai mà chúng ta nên lựa chọn hình thức thành lập Công ty TNHH hay Công ty cổ phần cho phù hợp nhất. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí tại Felixglobal.vn


Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *