HOTLINE
0962.822.238‬
Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học - Giấy phép tư vấn du học

(+84) ‭962 822 238

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Anh Hải vốn là du học sinh Hàn Quốc về. Trong quá trình học tập sinh sống tại Hàn Quốc, anh Hải cảm thấy môi trường học tại Hàn Quốc vô cùng tốt hơn nữa có thể giúp các bạn học sinh kiếm thêm tiền để gửi về nên muốn mở trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc. Vậy thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học như thế nào?

Câu hỏi của anh Hải cũng là câu hỏi của rất nhiều người có ý định tương tự anh Hải nhưng trước khi thành lập trung tâm anh Hải cần xác định loại hình trung tâm như thế nào: Vốn góp 100% của anh Hải hay là có thêm người góp vốn, người góp vốn là người Việt Nam hay người nước ngoài….Vì mỗi loại hình công ty có quy định riêng về thành lập và càng chặt chẽ hơn nếu có yếu tố người nước ngoài.

Hỏi: Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học ?
Đáp:
Quyết định số 05/2013/QĐ-TTG điều 2 quy định:
2. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập theo quy định pháp luật;
b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;
d) Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
Như vậy phải đáp ứng được đủ các điều kiện trên anh Hải mới có thể xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học.

Bài nên đọc  Hoàn thiện về mặt chế định pháp luật đối với Công ty hợp danh trong luật DN 2014

Hỏi: Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học như thế nào ?
Đáp: Có 3 bước
Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Bước 2: Xin giấy chứng nhận tư vấn du học
Hồ sơ cần có:
+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận tư vấn du học (Mẫu 01 tại Phụ lục ban hành)
+ Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;
+ Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
+ Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
+ Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và đào tạo nơi đặt trụ sở
Anh Hải sẽ không mất chi phí xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
Về Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học chi tiết hơn, các bạn có thể liên hệ các luật sư của Felix để nhận được câu trả lời chính xác nhất.

Bài nên đọc  Giấy phép tư vấn du học. Điều kiện, thủ tục thành lập TT tư vấn du học

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *